Det får du hos Be-Tween

………

Hvad får dit barn ud af at deltage i Be-Tween?

🤍 Et styrket forhold til forældre, søskende, venner m.m. 🤍

🤍 Større selvindsigt 🤍

🤍 Større indsigt i egne og andres handlemønstre 🤍

🤍 Større selvværd 🤍

🤍 Ændring eller forebyggelse af negative tanker, følelser og handlemønstre 🤍

🤍 Læren om at tage lederskab for eget liv 🤍

🤍 Grobund for et mentalt sundt voksenliv 🤍

🤍 Redskaber til konstruktiv konflikthåndtering 🤍

🤍 Redskaber til håndtering af svære perioder i livet 🤍

🤍 Redskaber til at skabe perspektiv og refleksion 🤍

🤍 En sundere “indre kerne” 🤍

🤍 Netværk af andre unge på lige fod 🤍